Εσείς!!!

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Και λεγόμαστε άνθρωποι...

Ένα τραγούδι για εκείνη την ισόβια ιδιότητα που θεωρούμε δεδομένη.
Ένα τραγούδι για εκείνη την ισόβια ιδιότητα που χρειάζεται προσπάθεια για να επιβεβαιώνεται καθημερινά.
Ένα τραγούδι για να κοιτάξουμε μέσα μας με αυτοκριτική διάθεση.
Ένα τραγούδι για τις δικές μας ευθύνες ως συνδιαμορφωτές της κοινωνίας.
Ένα τραγούδι για να σκεφτούμε αν αξίζουμε να λεγόμαστε άνθρωποι...

street music